Krakowski szlak street artu

MALL WALL ART - Konkurs zakończony

Nowe oblicze Galerii Krakowskiej!

 

Pod koniec 2011 r. powstał pomysł, aby jedną z największych powierzchni komercyjnych położonych w centrum miasta, ścianę Galerii Krakowskiej od strony Dworca Głównego, przeznaczyć na niekomercyjne cele. Dyrektor Galerii, Ryszard Wysokiński zaproponował powierzenie tej przestrzeni w ręce artystów nurtu street artu. Pomysł poddany został dyskusji. W debacie wzięli udział przedstawiciele władz miasta, profesorowie krakowskich szkół artystycznych, dyrektorzy instytucji kultury, dziennikarze i artyści. Ich opinie nadały kształt międzynarodowemu konkursowi MALL WALL ART, którego pomysłodawcą i głównym promotorem od początku był dyrektor Galerii Krakowskiej. W grudniu 2012 roku ogłoszony został konkurs na projekt muralu. Nagrodą w konkursie było 20 000 zł oraz realizacja nagrodzonej pracy. Na konkurs wpłynęło ponad 500 prac z całego świata.
W trosce o najwyższy poziom konkursu MALL WALL ART, do Jury zaproszono elitę kulturalną i artystyczną współczesnego Krakowa.

W pierwszym etapie obrad, Jury wybrało spośród 500 nadesłanych prac - 55 najlepszych. W ścisłej czołówce znalazły się projekty o międzynarodowym charakterze, zarówno bardzo uniwersalne w wymowie, ale także takie, które bardzo dosłownie nawiązywały do lokalnych symboli. Każda z nich była szczegółowo omawiana. W drugim etapie drogą głosowania wybrano trzy prace. Ostatecznie zwyciężyło dzieło polskiej artystki związanej z Gdańską Szkołą Muralu, Justyny Posiecz-Polkowskiej. Podczas obrad Jury podkreślało głębokie konotacje artystyczne i wysoki poziom projektu. Ogromne uznanie w oczach Jury znalazła niejednoznaczność interpretacyjna muralu. Wszyscy zgodnie uznali, że motyw i tonacja obrazu współgrają z widokiem zabytkowego centrum Miasta. Profesor Zbigniew Bajek odnalazł w projekcie Justyny zarówno powagę i żart: „Łączy w sobie powagę i zabawę formą, sztukę wysoką z „ludową"; ma w sobie solidność i oddech. Jest do oglądania pod różnym kątem i z różnych odległości". Prace nadesłane na konkurs cechowała duża różnorodność. Mimo, iż większość utrzymana była w nurcie ilustracyjno-narracyjnym, Jury mogło wybierać pomiędzy projektami figuratywnymi i abstrakcyjnymi. Wiele z nich nawiązywało do stylistyki ludowej, typowo krakowskiego wzornictwa, bądź oczywistej symboliki miasta. Wśród konkursowych propozycji pojawiał się smok, lajkonik, gołębie... Natomiast celem Jury było wybranie projektu, który po realizacji nie opatrzy się, nie stanie kolejną niezauważalną plamą w przestrzeni publicznej. W efekcie, drogą głosowania Jurorzy wyselekcjonowali trzy najciekawsze propozycje muralu. Tak się złożyło, że najwyżej przez Jury w tym etapie ocenione zostały prace Justyny Posiecz-Polkowskiej jak również Anny Taut oraz Diany i Bruna Grabowskich-Althamer. Jury zachwycił rzeźbiarski, przestrzenny charakter pracy Justyny Posiecz-Polkowskiej, stonowana kolorystyka oddająca charakter miejsca, głębokie konotacje artystyczne o proweniencji krakowskiej oraz abstrakcyjność zaproponowanego rozwiązania. Wszyscy członkowie Jury podkreślali wysoki poziom projektu, oryginalność i nowatorskie podejście do tematyki muralu oraz doświadczenie artystki w realizacji wielkoformatowych murali ściennych.

Organizator
Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Ryszard Wysokiński
Dyrektor galerii Krakowskiej

O zwycięskim projekcie: "Decydując o przeznaczeniu komercyjnej przestrzeni dla działań artystycznych pragnąłem otworzyć Galerię Krakowską na nowe prądy w sztuce, przemienić industrialną fasadę Galerii w artystyczną wizytówkę miasta. Od początku stałem na stanowisku, że jednym ograniczeniem dla artystów powinny być granice ich wyobraźni oraz wielkość powierzchni muralu. Zwyciężył projekt znakomicie łączący to, o co nam w tym konkursie chodziło: nowoczesną, stonowaną formę zanurzoną w najlepszych tradycjach polskiej sztuki."Maria Anna Potocka
Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK

O zwycięskim projekcie: "Wybrano projekt spełniający różnorodne marzenia. Jest abstrakcyjny, ale zarazem przenosi ideę modernizmu, postępu i walki. Jest kompozycją malowaną, ale wygląda jak rzeźba. Jest precyzyjnie i bezbłędnie wykonany i na dodatek nie kłóci się z architekturą, gładko przenikając jej komplikacje."


Jacek Stokłosa
Główny Plastyk Miasta Krakowa

O zwycięskim projekcie: "Praca Jury była dobrze przygotowana od strony organizacyjnej i przebiegała sprawnie, pomimo olbrzymiej ilości zgłoszeń. Dyskusje cechowała merytoryczność i wrażliwość na wszelkie aspekty przyszłej realizacji. Należy przyklasnąć decyzji Galerii Krakowskiej powołującej konkurs. Sposób i organizacja dojścia do rozwiązań wizualnych wschodniej elewacji znaczącego poprzez gabaryty budynku spotkały się ze społeczną aprobatą, a sądząc po ilości nadesłanych prac z wielkim zainteresowaniem twórców.Rozwiązanie totalne a jednocześnie atrakcyjne w każdym fragmencie, co jest istotne z uwagi na trudność oglądu w całości ścian Galerii. Twórcze nawiązanie do wspaniałych tradycji polskiej i krakowskiej sztuki. Przestrzenność rysunku dobrze wspomaga architekturę bocznej, zapomnianej dotychczas, elewacji budynku Galerii Krakowskiej. Motyw i tonacja obrazu współgrają z widokiem zabytkowego centrum Miasta."Magdalena Sroka
Zastępca Prezydenta Krakowa ds Kultury i Promocji Miasta

O zwycięskim projekcie: "Cieszę się że mogłam brać udział w obradach jury. Wśród jego członków znalazły się osoby bardzo kompetentne, kochające Kraków, zainteresowane sztuką i street artem. W ścisłej czołówce obrad znalazły się prace o dużej rozpiętości tematycznej. Wybrany projekt Justyny Posiecz-Polkowskiej wzbudza ciekawość, porusza wyobraźnię i daje duże możliwości interpretacji. Na pewno będzie zaskakujący dla oglądających. Można w nim znaleźć odniesienia do Xawerego Dunikowskiego i jego rzeźbiarskiego stylu. Jestem przekonana, że wybrana praca całkowicie odmieni ścianę Galerii."Izabela Helbin
Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego

O zwycięskim projekcie: "Wygrała kompozycja monumentalna, w duchu dwudziestolecia międzywojennego, konstruktywistyczna w formie, bardzo rytmiczna. Wybraliśmy ją z powodu walorów malarskich, a także dlatego, ze interesująca metaliczno-szara kolorystyka doskonale wpisuje się w sąsiedztwo stacji kolejowej. Artystka, której projekt wygrał, ma na koncie wielkoformatowe realizacje, działa w ramach gdańskiej szkoły muralu, także jej doświadczenie przekonuje, ze realizacja tak dużego projektu ma szanse powodzenia."Zbigniew Bajek
Profesor Wydziału Malarstwa Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

O zwycięskim projekcie: "Nagrodzony w Międzynarodowym Konkursie Mall Wall Art projekt, którego autorką jest Justyna Posiecz-Polkowska spełnia wszystkie wymogi stawiane przez organizatorów konkursu, a jednocześnie wyróżnia się spośród ogromnej ilości pomysłów zgłoszonych na konkurs formą, kolorystyką, „sposobem dialogowania” z budynkiem na którym się znajdzie, z bezpośrednim otoczeniem oraz z... Krakowem – jego przeszłością i współczesnością.
W moim odczuciu artystka nawiązuje do Warsztatów Krakowskich, powstałego na początku XX wieku stowarzyszenia skupiającego wybitnych artystów, projektantów i rzemieślników, którzy postulowali podniesienie jakości artystycznej przedmiotów powszechnego użytku. Nie wdając się w szczegóły, wspomnę tylko, że idea WK sprawdziła się, co potwierdził ogromny, światowy sukces na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu, w 1925 r. Nagrodzony projekt nawiązuje do snycerki – drewnianych reliefów, co sprawia, że jego rzeźbiarsko migotliwa struktura w sposób zasadniczy zmienia sztywną, geometryczną bryłę Galerii Krakowskiej, nie wchodząc jednocześnie z nią w konflikt. Łączy w sobie powagę i zabawę formą, sztukę wysoką z „ludową”; ma w sobie solidność i oddech. Jest do oglądania pod różnym kątem i z różnych odległości.
Doświadczenie autorki w realizacji projektów wielkoformatowych na ścianach budynków, pozwala ufać, że i tym razem swój zamiar przełoży na właściwy objekt, zachowując wszystkie walory swojego pomysłu."Artur Wabik
Dyrektor Artystyczny konkursu Mall Wall Art, twórca murali

O zwycięskim projekcie: "Wyłoniony w konkursie projekt to bardzo ciekawa, zrównoważona kompozycja nawiązująca do realizacji rzeźbiarskich z lat 20-tych XX wieku. Spokojna w obszarze chromatycznym, podzielona mechanicznie na niewielkie, kwadratowe moduły jest jednocześnie niezwykle dynamiczna i pełna wewnętrznych naprężeń. Poprzecinane łuki, zagłębienia i wypukłości napierają na siebie tworząc wrażenie ciągłego ruchu. Wibrująca struktura przywodzi na myśl precyzyjny mechanizm, którego działanie widz będzie długo odkrywał. Propozycja unikalna na tle innych, powstających obecnie w Polsce murali. Bez wątpienia trudna do przeniesienia na ścianę, ze względu na dużą ilość szczegółów. Mimo to jestem dobrej myśli - gotowy mural najczęściej będzie oglądany z bliska, a każdy przechodzień powinien mieć szansę doświadczania go w pełni."Dawid Hajok
dziennikarz Gazety Wyborczej

O zwycięskim projekcie: "Podobno drewniany model rzeźby prezydenta Józefa Dietla stojącej dziś przy placu obok magistratu, Xawery Dunikowski woził na wózku po Krakowie, aby znaleźć dla niej odpowiednie miejsce. Zapewne z równym sukcesem mogłaby stanąć w wielu innych, podobnie jak nawiązujący do jego twórczości mural Justyny Posiewicz-Polkowskiej. Mógłby, bez wątpienia ozdobić stację metra w Londynie, Paryżu czy Moskwie. Mógłby, dzięki swojej uniwersalnej wymowie. Wprawne oko uchwyci jednak wnet jego lokalny kontekst. Pozbawiony oczywistych relacji z Krakowem, bez smoka i lajkonika, wieży Mariackiej czy fryzów sukiennic. Nie epatuje prosta symboliką. To nietrywialna kurtyna, która zakryje w końcu wstydliwe oblicze Galerii Krakowskiej."Rafał Stanowski
Kierownik działów kultury "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej", redaktor odpowiedzialny za magazyn kulturalny "Magnes"

O zwycięskim projekcie: "Zwycięska praca ma szansę zmienić nie tylko wygląd Galerii, ale i bramy miasta, którą jest teren w pobliżu Dworca Głównego. Odtąd pasażerów wysiadających z pociągów i autobusów witać będzie nie biała, pozbawiona głębszego znaczenia ściana, lecz bogata w motywy praca artystyczna. Przechodnie zobaczą na własne oczy, że znaleźli się w mieście kultury. Sukces Mall Wall Art, na który wysłano ponad 500 prac, pokazuje, jak wielki potencjał drzemie w street arcie. Wielkoformatowa sztuka, która z galerii wyszła wprost na ulice, przyciąga uwagę mocniej niż najbardziej efektowne reklamy. Artyści rządzą w XXI wieku."Mariusz Waras
twórca murali, asystent na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

O zwycięskim projekcie: "Wynik konkursu może być dość zaskakujący w stosunku do oczekiwań. Projekt jest monochromatyczny, abstrakcyjny, rzeźbiarski i mocno dekoracyjny. Z pewnością cechy te wyróżniają go spośród innych realizacji wielkoformatowych w Polsce. Wybór przełamuje modę na kolorowe, figuratywne murale, których mamy już nie mało. Realizacja na pewno ożywi pudełkową bryłę galerii handlowej tworząc jej nową bardziej dynamiczną strukturę."Michał Bieżyński
Dyrektor Artystyczny fundacji Urban Forms

O zwycięskim projekcie: "Osobiście jestem bardzo zadowolony z wyboru jaki podjęło jury konkursu. Od samego początku uważałem, że jednym sensownym rozwiązaniem artystycznym na mural na ścianie galerii handlowej jest abstrakcja. W tym przypadku, wybrana praca ma bardziej rzeźbiarski charakter, ale w pełni spełnia moje założenia. Obawiałem się zwycięski projekt będzie utrzymany w zbyt jaskrawej, wręcz „pstrokatej” kolorystyce, a tematyka będzie błaha i infantylna. Wybór padł jednak na bardzo stonowany, powiedziałbym nawet szlachetny projekt. Jestem za."